سخن

محفلی برای سخن گفتن دوباره

سخن

محفلی برای سخن گفتن دوباره

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
محمدرضا رستمی
۲۴ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۱۰
....................
..................
................
..............
............
..........
........
......
....
..
.
محمدرضا رستمی
۱۹ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۶ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر

بایادش

وبلاگ سخن از این لحظه شروع به فعالیت می کند.

امید است تا بتواند همواره موفق باشد و به رسالت خود عمل کند.

محمدرضا رستمی
۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۲:۰۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر